Düşey boşluğun sınırlı olduğu durumlarda duvara monte Blastman robotları kullanılabilir. Karşılıklı duvarlara monte edilen iki robotun aynı anda çalışması veya tek bir robot kullanılıyorsa, iş parçasının uygun şekilde döndürülmesi mümkündür.

Duvara monte robotların ana hareketleri uzunlamasına ve düşey olarak gerçekleşir. Her model, 12-19 mm çapa ve 10 bar’a kadar basınç değerlerine sahip bir veya iki nozülle çalışabilir.

Genel boyutları, kumlama odasına ve çalışılacak iş parçalarına göre tasarlanır.

Blastman B12

Blastman B12, basit şekilli iş parçaları için tasarlanmış 4 eksenli, duvara monte bir robottur. İş parçalarının dönüşü, robot tarafından 5. robot ekseni olarak kontrol edilebilir. Rüzgâr santrallerinin kule bölümleri ve büyük tanklar tipik uygulamalarına örnektir.

Blastman B16S

Blastman B16S, karmaşık iş parçaları için mükemmel bir esneklik sunan 7 eksenli, duvara monte bir robottur. Konteynırlar, türbin parçaları, dökümler ve yük vagonları tipik uygulamalarına örnektir.